اجرای آبشار صخره ای

آبشار صخره ای را هم در محوطه پارک ها و هم در محوطه باغ و ویلا می توان اجرا نمود. این پروژه اجرا و نصب آبشار صخره ای می باشد که در محوطه ویلا توسط پیمانکاری سنگ لاشه جوینده پیاده سازی شد.

 

  • مشتریان:

  • دسته بندی:

    اجرا و نصب سنگ لاشه

  • تاریخ:

    اردیبهشت 1401