سنگ لاشه و مالون و کاربرد آنها

سنگ لاشه و مالون و کاربرد آنها سنگ لاشه یا لاشه سنگ یا مالون یا سنگ ورقه ای یا تخته سنگ همگی از یک ریشه هستند. سنگ های ذکر شده کاملا طبیعی هستند که اشکال نامنظم و ابعاد مختلفی دارند و