مهم ترين گزينه در بخش ساخت و ساز كيفيت مصالح آن است كيفيت مصالح به تنهاي كافي نيست در بخش ساخت ويلا و ساختمان مسكوني صنعتي و تجاري اعم مصالح با كيفيت استفاده شود و اعم هزينه اي كمتر داشته باشه همينطوريكه مطلع هستيد هر مصالح بايد به جاي خود استفاده شود نميشه بجاي سيمان كچ استفاده كرد يا برعكس آن در بخشهاي محوطه سازي باغ ويلا رستوران هتل در محل هاي تجاري صنعتي مسكوني يا حياط ساختمان سازي مهم ترين گزينه طبيعي بودن مصالح است سنگ لاشه و سنگ مالون و لاشه سنگ و تخته سنگ، سنگ صخره اي بيشترين هماهنگي با اجزائ محوطه سازي دارد همانطوريكه گل و گياه يا درخت طبيعي است سنگهاي لاشه مالون ورقه اي تخته سنگ هم طبيعي است و گذاشته از اين همخواني با طبيعت است در برابر سرما و يخبندان استقامت بالاي دارد داراي رنگهاي متنوعي است نسبت به بقيه مصالح ها هزينه اي كمتري دارد مئهم ترين بخش سنگ لاشه طبيعي استادكار آن است كه سنگ لاشه و سنگ مالون طبيعي را نصب مي كند